Pomoc Druki Objaśnienia

Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego wraz z oświadczeniem

Wszystkie osoby obsługujące kasy fiskalne zobowiązane są zapoznać się z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego, oraz powinny podpisać oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z tym dokumentem

regulamin kasjer sprzedawca (zasady prowadzenia ewidencji z oświadczeniem)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
Instrukcja wykonania raportu miesięcznego po zmianie stawek Vat w danym miesiącu

 W związku z problemami księgowymi spowodowanymi zmianą stawek Vat  przygotowaliśmy instrukcję która ma pomóc użytkownikom wykonać raport okresowy dla księgowej z wyszczególnieniem okresów obowiązywania danych stawek Vat w omawianym miesiącu. Problem  występuje wyłącznie w przypadku kiedy zmiana tabeli stawek Vat nastąpiła w środku miesiąca i sprzedawane są towary/usługi objęte stawką Vat 5%. Ponadto stawka Vat wcześniej była przyporządkowana do litery D a aktualnie po zmianie ma przypisaną literę C. W przypadku kiedy w kasie sprzedajemy wyłącznie towary w stawkach które nie podlegały zmianie czyli A 23% i B 8% lub zwolnione z Vat nie ma potrzeby wykonywania niżej opisanych dodatkowych raportów:

Instrukcja dotyczy sytuacji kiedy w dniu zmiany stawek Vat wykonano 2 raporty dobowe jeden przed zmianą stawek Vat drugi po zmianie stawek Vat.

  1. Zaczynamy od wykonania raportu miesięcznego za miesiąc w którym dokonano zmiany stawek Vat

  2. Na podstawie raportu miesięcznego ustalamy numer początkowy raportu dobowego, numer końcowy, pierwszy raport dobowy z dnia kiedy dokonano zmiany stawek Vat, i kolejny z dna dokonania zmiany stawek Vat  jeśli był wykonany

  3. wykonujemy pełny raport okresowy według numerów raportów od numeru początkowego w danym miesiącu do numeru przed zmianą tabeli stawek Vat

  4. wykonujemy pełny raport według numerów od drugiego raportu dobowego w dniu zmiany stawek vat do numeru kończącego dany miesiąc

Wniosek podatnika o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

Wniosek wypełniają wyłącznie podatnicy nie będący płatnikami VAT.  Jako kwotę wydatkowaną podajemy kwotę netto. Kwota odliczenia to maksymalnie 90 % ceny nabycia ale nie więcej niż 700 zł. Numer konta bankowego jaki podajemy we wniosku musi być zgłoszony w właściwym Urzędzie Skarbowym. Do wniosku dołączamy kserokopię faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty należności za kasę fiskalną,  Kserokopię pierwszego raportu dobowego fiskalnego. Nie zaszkodzi również skserować kopię pierwszego paragonu lub raportu dobowego zawierającego pierwszą sprzedaż na kasie w trybie fiskalnym. Podatnicy kontynuujący działalność od poprzedniego roku podatkowego dołączają kserokopię ewidencji sprzedaży. Muszą udokumentować czy przypadkiem w poprzednim roku nie przekroczyli kwoty obrotu obligującej do kasy fiskalnej. Wówczas ulga na zakup kasy nie przysługuje pomijając inne sankcje jakie mogą się zdarzyć przy tej okazji. wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy PDF

Procedura zmiany serwisu kasy fiskalnej. Od Lipca 2019 nowe przepisy

Aby dokonać zmiany serwisu danej kasy fiskalnej należy:

 

  • Wypełnić wniosek podatnika o zmianę obsługi serwisowej danej kasy.
  • Pamiętać należy, że producenci pobierają opłatę manipulacyjną za zmianę serwisu. Zwykle jest to kwota około 100 zł netto. Jedynie w uzasadnionych przypadkach wybrani producenci np Torell odstępują od pobierania opłaty lub ją obniżają.
  • Nawet jeżeli producent pobiera opłatę istnieje możliwość scedowania w/w opłaty na nasz serwis warunki w/w procedury do uzgodnienia.

Wniosek przekazania serwisu Innova

Wniosek zmiany serwisu Apollo AKF2013 dotyczy kas Casio, Apollo, Samsung

Wniosek zmiany serwisu Elzab

Wniosek zmiany serwisu Torell dotyczy kas Sharp, Elcom, Merkury

Wniosek o zmianę obsługi serwisowej  Datecs

druk wniosku uzytkownika o zmianę serwisu Novitus

Przykładowy regulamin pracownika obsługującego kasę fiskalną NIEAKTUALNY patrz punkt 1
Podpisanie takiego lub podobnego dokumentu przez pracownika może być podstawą do zwolnienia z odpowiedzialności Właściciela firmy przed np. Urzędem Skarbowym w przypadku ewidentnych nieprawidłowości spowodowanych przez pracownika obsługującego kasę fiskalną. Proponuję skorygować w/w dokument do swoich potrzeb przygotowałem go w kilku dogodnych formatach w tym do edycji. regulamin_kasjer_sprzedawca PDF regulamin_kasjer_sprzedawca ODT regulamin podstawowej obsługi kasy fiskalnej RTF
ZGŁOSZENIE / AKTUALIZACJA 1 ) PRZEZ PODATNIKA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY (nie aktualne)

PPHU Bona Marek Grochala kasy fiskalne serwis Głogów 67-200 Głogów ul. Elektryczna 2 obok Veronika Alicja i Centrum BHP Best czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 15.30 tel: 76 72 73 190, E-mail: Wyślij wiadomość

PPHU Bona Marek Grochala kasy fiskalne serwis Polkowice 59-100 Polkowice ul. Sztygarska 17 znajdziecie nas w wieżowcu obok Straży Miejskiej i Zielonego Rynku czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 tel: 76 847 43 87, E-mail: Wyślij wiadomość