O czym należy pamiętać zamykając firmę. Kasa fiskalna jest jak inne dokumenty firmowe ewidencją sprzedaży. W związku z tym  nie wolno jej wyrzucić czy dać do zabawy dzieciom, mimo, że zakończyliśmy już używanie tej kasy w firmie. Kasa przestaje być ewidencją dopiero po spełnieniu kilku warunków.z których najważniejszy to: dokonanie odczytu zawartości modułu fiskalnego w Urzędzie Skarbowym. Następnie mamy dwa wyjścia albo przechowywać kasę jak inne dokumenty księgowe przez wymagany przepisami okres. Na dzień dzisiejszy jest to 5 lat licząc od końca roku podatkowego. Istnieje również prosty sposób na pozbycie się w/w kłopotu oddając urządzenie do utylizacji na koszt producenta. Odbywa się to zwykle za pośrednictwem serwisu gdzie kasa została zakupiona. Do przechowywania pozostanie tylko książka serwisowa z kartą pamięci elektronicznej. W przypadku kas z kopią papierową poza książką serwisową przechowujemy dodatkowo rolki kopiowe.  . Pozostaje jeszcze kwestia likwidacji środka trwałego z likwidowanej firmy ale tym zagadnieniem zajmiemy się w następnym odcinku.