Oferta wynajmu terminali kart płatniczych

Terminale w ramach Programu Polska Bezgotówkowa

terminal za darmo

Terminal za darmo

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich.

Warunkiem przystąpienia przedsiębiorcy do programu jest:

 • Podpisanie z PayTel umowy na akceptacje kart płatniczych.
 • Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy z PayTel przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line;
 • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
 • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;
 • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu;

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:

 • Dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy z PayTel
 • Opłat z tytułu prowizji od transakcji (OA) do wartości 100.000 PLN na jeden terminal
 • Brak minimalnego progu obrotu

Każdy przedsiębiorca w ramach programu może zamówić nawet 3 terminale.

Po 12 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w umowie z PayTel nie krótszej niż 12 miesięcy zgodnej z aktualnym cennikiem PayTel.

 
 •  
Oferta na akceptację kart dla posiadaczy kas fiskalnych

Oferta na akceptację kart dla posiadaczy kas fiskalnych

Aby zwiększyć konkurencyjność Państwa firmy proponujemy wynajem terminala płatniczego połączonego z wybranymi kasami fiskalnymi za pomocą którego możecie Państwo przyjmować płatności kartami VISA (www.visa.pl) i MASTERCARD (www.mastercard.pl).

Dzięki akceptacji kart płatniczych możecie Państwo zwiększyć liczbę klientów!

Cytując za badaniem przeprowadzonym na zlecenie Visa Europe: „….prawie połowa (47%) polskich konsumentów posiadających kartę płatniczą w grupie wiekowej 16-60 lat deklaruje, że wolałaby zrobić zakupy w firmie przyjmującej płatności kartami niż w firmie, która takiej możliwości nie oferuje. Konsumentów z podobnymi preferencjami jest odpowiednio 46% w Niemczech, 53% w Wielkiej Brytanii, 54% w Hiszpanii i aż 69% we Włoszech”

Według danych organizacji płatniczych wprowadzenie terminala może zwiększyć obrót nawet o 20%.

Klientom posiadającym wybrane kasy fiskalne umożliwiamy podłączenie urządzenia do akceptacji kart (terminal lub PIN Pad programowalny) do kasy fiskalnej.

Podłączenie urządzenia do akceptacji kart do kasy:

 • likwiduje możliwość pomyłki przy przepisywaniu kwoty z kasy
 • zwiększa szybkość obsługi klienta
 • ułatwia personelowi wykonywanie transakcji (komunikaty na wyświetlaczu kasy i urządzeniu płatniczym)
 • ułatwia raportowanie – transakcje kartami płatniczymi ujęte są w raportach kasowych.

Dla posiadaczy kas fiskalnych oferujemy dwa niezależne rozwiązania:

 • podłączenie terminala stacjonarnego komunikującego się przez Internet lub GPRS
 • podłączenie PIN Pada

Terminale stacjonarne podłączone do kas fiskalnych

Posiadamy szeroki wybór konfiguracji sprzętowej, stacjonarny terminal PayTel, ICT220 może komunikować się bezprzewodowo przez GPRS (posiada kartę SIM jak telefon komórkowy) albo przewodowo przez łącze Ethernet.

W zależności od Państwa preferencji:

 • odczyt karty zbliżeniowej i ewentualne wprowadzenie PINu odbywa się na klawiaturze terminala i podajemy wtedy cały terminal klientowi,

 • terminal PayTel wyposażony jest w osobny PIN Pad znajdujący się bezpośrednio przy kliencie i wtedy odczyt kart zbliżeniowej odbywa się na PIN Padzie a klient bezpiecznie wprowadzi PIN na klawiaturze PIN Pada.

Komunikacja pomiędzy kasą a terminalem PayTel wygląda następująco. Po naciśnięciu klawisza kasy przydzielonym do karty płatniczej, kasa wysyła do terminala rozkaz realizacji płatności wraz z kwotą, a następnie oczekuje na przeprowadzenie transakcji przez urządzenie. Po dokonaniu transakcji płatniczej i wydrukowaniu potwierdzeń dotyczących transakcji płatniczej na terminalu, kasa zostaje poinformowana o jej wyniku, a ta albo automatycznie kończy realizację transakcji wydrukiem paragonu fiskalnego, albo w przypadku braku akceptacji karty, umożliwia zapłatę w inny sposób.

Terminale stacjonarne ICT220 PayTel można podłączyć do wybranych kas fiskalnych marek:

ELZAB NOVITUS

Alfa Max E

Delta Max E

Jota E (20479 PLU)

Jota E (12287 PLU)

Jota E (6143 PLU)

Jota E (4095 PLU)

NANO E (w tym med., lex, moto)

SENTO E (w tym LAN)

LUPO E

MAŁA PLUS E

SOLEO PLUS i SOLEO PLUS E

PS 4000 E

oraz wielu innych produkowanych od roku 2001 w NOVITUS

 

Terminale z aplikacją płatniczą do kasy fiskalnej łączymy kablem poprzez złącze RS232.

Elzab

Novitus

Posiadamy także terminale przenośne np.:

 • IWL250 – które z założenia nie są skomunikowane z kasami fiskalnymi.

eVoucher

Na terminalach podłączonych do kas fiskalnych może funkcjonować aplikacja sprzedaży elektronicznych doładowań telefonów oraz doładowań służących do płatności w Internecie – PaySafeCard.

Dla bezpiecznej sprzedaży elektronicznych doładowań mamy wprowadzone szereg zabezpieczeń takich jak: karty sprzedawcy, godziny pracy punktu czy tygodniowe limity sprzedaży. Wprowadzone zabezpieczenia praktycznie uniemożliwiają osobom nieuprawnionym dokonanie sprzedaży elektronicznego doładowania.

PIN Pady programowalne podłączone do kas fiskalnych.

Dla posiadaczy kas fiskalnych ELZAB Jota E oraz NOVITUS Sento E proponujemy unikalne rozwiązanie integrujące usługi oferowane przez PayTel na kasach fiskalnych. Po doinstalowaniu do wybranych kas PIN Pada programowalnego z wyposażeniem dodatkowym, kasa zyskuje możliwość przyjmowania płatności bezgotówkowych oraz sprzedaży doładowań telefonicznych.

Do kasy fiskalnej podłączony jest wtedy PIN Pad programowalny IPP320, na którym klient będzie mógł odczytać kartę (zbliżeniowo, poprzez chipa lub pasek magnetyczny) oraz ewentualnie wprowadzić PIN.

Wydruki potwierdzeń w zakresie akceptacji kart płatniczych odbywają się bezpośrednio na kasie fiskalnej.

Zestaw kasy fiskalnej z PIN Padem umożliwia także sprzedaż wybranych elektronicznych doładowań eVoucher bezpośrednio z menu kasy. W tym celu wybieramy odpowiednio zaprogramowany kod towarowy doładowania, podajemy jego wartość i sprzedajemy go na kasie fiskalnej. Po zakończeniu paragonu fiskalnego drukowane jest na kasie potwierdzenie z numerem kodu doładowującego.

Oferta na akceptacje kart dla posiadaczy drukarek fiskalnych

Dla posiadaczy drukarek fiskalnych oferujemy podłączenie terminali stacjonarnych komunikujących się z wybranymi programami sprzedażowymi. Komunikacja odbywa się poprzez złącze RS232 komputera na którym zainstalowano program sprzedażowy.

Aplikację płatniczą na terminalach stacjonarnych ICT220 GPRS i Ethernet samodzielnych lub wyposażone w osobne PIN Pady IP220 można podłączyć do następujących programów sprzedażowych.

Zestawienie dokumentów i informacji do zawarcia umowy na terminal płatniczy
 • Najlepiej firmowe konto bankowe (z kontem osobistym można założyć tylko dla osoby fizycznej prowadzącej działalność na własne nazwisko. Konto musi być twoje osobiste nie na kogoś innego. Konto  wspólne z małżonką może zostać odrzucone przez twój bank. Nie przyjmą pieniędzy)
 • dowolny numer telefonu do kontaktu z PayTel
 • adres e-mail do korespondencji z PayTel
 • Dane z CEIDG nip regon siedziba firmy i miejsce instalacji terminala jeśli miejsca instalacji nie ma w zaświadczeniu. Dodatkowo niezbędna jest umowa najmu lokalu w miejscu instalacji terminala.
 • Dowód osobisty.
 • W przypadku spółek Z OO dodatkowo tytuł prawny do reprezentowania spółki. Jeśli do podpisywania umów niezbędne są podpisy większej liczby osób również niezbędne będą dane z dowodu tych osób.
Przyjmowanie płatności bezgotówkowej (ePay)

Oto, co gwarantujemy Państwu w ramach systemów płatniczych:

Bezpieczeństwo

 • najwyższej klasy poziom bezpieczeństwa zapewniony przez autoryzację transakcji w organizacji wydawcy karty, podczas której sprawdzane są takie dane jak: numer karty, ważność karty, istnienie konta klienta, dostępność środków na koncie, zastrzeżenie karty.
 • weryfikacja kodu PIN klienta,
 • gwarancja realizacji zobowiązań finansowych na najwyższym poziomie dzięki umowie w zakresie akceptacji kart podpisywanej z instytucją płatniczą.
 • specjalna budowa PIN Padu zapewnia kodowanie informacji zabezpieczając przed odczytem PIN-u
 • ścisłe zintegrowanie z urządzeniami fiskalnymi lub oprogramowaniem sprzedażowym eliminujące możliwość występowania pomyłek przy dokonywaniu transakcji.

Wygoda

 • możliwość zaimplementowania na jednym urządzeniu (terminal) dodatkowych funkcji typu: aplikacja lojalnościowa lub obsługa kart flotowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta,
 • integracja działania aplikacji płatniczych z urządzeniami fiskalnymi lub oprogramowaniem sprzedażowym umożliwia łatwiejszą i szybszą obsługę, uniknięcie pomyłek przy wpisywaniu kwoty transakcji na terminalu, automatyczne zakończenie transakcji,
 • czytelnie napisana instrukcja zapewnia sprawne wykonywanie transakcji,
 • najnowocześniejsze technologie transmisyjne (Internet, GPRS) zapewniają szybkie autoryzowanie transakcji

Elastyczność

 • możliwość konfigurowania stanowiska sprzedażowego w zależności od potrzeb placówki handlowej: terminale płatnicze, lub PIN Pady programowalne zapewniające optymalny stosunek korzyści do ceny
 • współpraca z dowolnym oprogramowaniem sprzedażowym poprzez skomunikowanie go z aplikacją płatniczą celem ułatwienia sprzedaży.

Zapewne wielokrotnie mieliście Państwo okazję płacić kartą płatniczą za wybrane towary i usługi. Transakcja trwa parę sekund i posiadając ważną kartę i środki na koncie bez większych formalności można dokonać płatności za wybrane towary i usługi. Mechanizm działania takiej usługi jest bardzo prosty, a w jego skład wchodzą następujące niezbędne elementy:

 • Klient – posiadacz karty płatniczej.
 • Bank klienta – wystawca karty płatniczej.
 • Placówka handlowa wyposażona w odpowiedni system płatniczy (terminal lub PIN Pad) – Akceptant.
 • Bank placówki handlowej.
 • PayTel SA – Instytucja płatnicza.

Typowa transakcja płatnicza rozpoczyna się od odczytania karty płatniczej a następnie wprowadzenia kwoty do zapłaty w urządzeniu wchodzącym w skład systemu płatniczego działającego w danej placówce handlowej (tj. w terminalu lub PIN Padzie programowalnym) oraz wprowadzenia kodu PIN. System płatniczy (terminal bądź PIN Pad) komunikuje się z PayTel SA, który kontaktując się z bankiem klienta dokonuje autoryzacji transakcji. Sprawdzając m. in. takie informacje jak: kod PIN i czy na koncie karty znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych do wykonania transakcji.

Po zebraniu powyższych danych PayTel SA wysyła unikalny kod autoryzacyjny do systemu płatniczego placówki handlowej informujący, czy dana transakcja może zostać wykonana. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, transakcja zostaje zaakceptowana i zakończona wydrukiem potwierdzenia transakcji. Transakcja w placówce handlowej została dokonana, ale placówka handlowa nie posiada jeszcze na swoim koncie zapłaty za towar.

Za przelew środków na konto placówki handlowej odpowiada PayTel SA, który po zamknięciu dnia rozliczeniowego wykonuje przelew na rachunek placówki handlowej. Wartość należności jest pomniejszona o wartość prowizji należną za rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych.

Płatności za rachunki (eBill)

PROMOCJA!

Promocja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zawrą z PayTel SA umowę o współpracy w zakresie świadczenia usługi eBill (płatności za rachunki) lub już taką posiadają. Uczestnicy mogą liczyć na upusty z tytułu najmu terminala. Szczegółowe warunki znajdują się w regulaminie promocji

 

PayTel SA jest jedną z największych w Polsce sieci przyjmowania płatności za faktury. Do dyspozycji klientów stawiamy sieć kilkuset punktów świadczących tę usługę.

Opłacanie rachunków w punktach współpracujących z PayTel SA jest:

 • Tanie

Płacąc rachunki w PayTel SA oszczędzasz pieniądze. Nasza oferta jest jedną z najbardziej konkurencyjnych na rynku.

 • Bezpieczne

Cały proces transakcji i płatności jest odpowiednio zabezpieczony. Masz gwarancję, że rachunek zostanie opłacony, a pieniądze dotrą do jego wystawcy na czas.

 • Wygodne

Nie musisz iść na pocztę czy do banku. Twoje rachunki możesz opłacić blisko domu lub miejsca pracy bez czekania w kolejkach. W większości naszych punktów możesz też doładować konto telefonu komórkowego, zakupić/doładować konto telefonii VoIP lub skorzystać z innych usług.

Dodatkowo, w salonach Orange przy opłacaniu faktur wystawianych przez Orange zyskujesz kilka innych korzyści:

 • w ciągu godziny na Twoim koncie pojawi się informacja o dokonaniu wpłaty
 • twoja płatność jest uznana z datą jej dokonania
 • masz możliwość płatności kartą płatniczą

Jak zapłacić rachunek w punkcie współpracującym z PayTel SA?

Przekazujesz rachunek sprzedawcy
Sprzedawca odczytuje za pomocą skanera szczegóły płatności zapisane w kodzie kreskowym
 Przekazujesz sprzedawcy płatność za rachunek powiększoną o opłatę manipulacyjną
dDostajesz wydruk z terminala, który jest potwierdzeniem przyjęcia płatności

Od tego momentu płatność znajduje się już w systemie PayTel SA.

Pamiętaj! Rachunek i wydruk z terminala stanowią dowód wpłaty, który warto zachować.

Doładowanie telefonu

Zalety elektronicznej sprzedaży telekodów:

 • Dodatkowa korzyść finansowa dzięki marży na sprzedaży prepaidów.
 • Atrakcyjne warunki rabatowe.
 • Eliminacja kosztów związanych z przedpłatą, dystrybucją i magazynowaniem tradycyjnych zdrapek.
 • Ciągła sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawionych limitów.
 • Bezpieczeństwo – elektroniczny system eliminuje straty wynikające z kradzieży zdrapek.
 • Krótki czas trwania transakcji.
 • Intuicyjny interfejs systemu.
 • Bardzo szybka realizacja transakcji sprzedaży.
 • Błyskawiczny proces logistyczny.

Na terminalach może funkcjonować sprzedaż przedpłaconych doładowań telefonów komórkowych oraz VoIP.

Obsługiwani operatorzy:

Sprzedaż telekodu – opis transakcji

 • Konsument podaje sprzedawcy nazwę operatora oraz kwotę doładowania.
 • Sprzedawca wprowadza do terminala operatora, kwotę doładowania oraz przeciąga kartę identyfikacyjną
 • Terminal wysyła do PayTel SA zapytanie o telekod.
 • Po otrzymaniu telekodu terminal drukuje potwierdzenie transakcji wraz z telekodem.
 • Konsument płaci za telekod gotówką lub kartą płatniczą.
Doładowania PaySafeCard

PaySafeCard to nowy rodzaj doładowań na terminalach w sieci PayTel SA, służący do płatności w Internecie.

Dostępne są karty o wartościach: 20 zł, 30 zł, 50 zł 100 zł i 300 zł.

Na każdej z nich znajduje się 16-cyfrowy kod PIN. Kod ten Klient podaje w sklepie Internetowym, w którym kupuje towar lub płaci za usługę.

PaySafeCard umożliwia dokonanie płatności w sieci Internetowej bez konieczności podawania danych osobowych oraz posiadania kart płatniczych.

Jeśli Klient prosi o doładowanie PaySafeCard:

 • wybierz z menu terminala: „TELEKARTY” -> „Sprzedaż”
 • wybierz produkt PaySafeCard i wskaż nominał
 • przyjmij od Klienta zapłatę
 • potwierdź na terminalu wybór produktu PaySafeCard i nominału
 • przeciągnij kartę sprzedawcy
 • wręcz Klientowi wydruk, zawierający kod doładowania PaySafeCard

Nie fiskalizuj transakcji! Transakcja jest zwolniona z podatku VAT.

PaySafeCard stanowi internetowy system płatności dla klientów umożliwiający dokonywanie gotówkowych opłat online. Elektroniczne kupony drukowane są bezpośrednio z Państwa terminala.

 • Za pośrednictwem funkcji wyszukiwania na stronie www.paysafecard.com klient ma możliwość znalezienia najbliższego punktu sprzedaży. Wyszukiwarka jest również dostępna jako aplikacja na telefon typu smartfon.
 • Klient może kupić PaySafeCard w jednym z ponad 450 000 punktów sprzedaży na całym świecie.
 • Aby dokonać płatności, klient wprowadza w oknie płatności strony internetowej swój 16-znakowy PIN PaySafeCard. Gotowe! Dokonywanie opłat przy pomocy PaySafeCard jest niezwykle proste!

Wiele dobrych powodów, aby oferować PaySafeCard:

 • Nowi klienci bez żadnego wysiłku
  PaySafeCard zrobi Państwu reklamę! Za pośrednictwem naszej strony internetowej i portali społecznościowych klienci są kierowani bezpośrednio do Państwa. Wspieramy Państwa również organizując kampanie reklamowe i promocje skierowane do określonych grup docelowych.
 • Klienci znają PaySafeCard
  Dzięki PaySafeCard odnotują Państwo zupełnie nowe obroty bez zmniejszenia pozostałej liczby zakupów. Dzięki wysokiej rozpoznawalności naszego logo zwiększają Państwo częstotliwość odwiedzin w sklepie.
 • Nieograniczona swoboda
  PIN-y PaySafeCard są sprzedawane bezpośrednio przez terminal i nie zajmują cennego miejsca na półkach sklepu.
 • Rozwój z PaySafeCard
  Wbrew panującym na rynku trendom, PaySafeCard co roku zdobywa nowych klientów, odnotowując tym samym dynamiczny wzrost obrotów.
Czym jest BLIK?

Czym jest BLIK?

Blik to prosty, szybki i bezpieczny sposób dokonywania płatności bezgotówkowych. Rozwiązanie to umożliwia dokonanie płatności bez użycia karty płatniczej i może w realny sposób rozszerzyć wachlarz klientów (np. o tych którzy zapomnieli portfela, ale mają przy sobie smartfon).

Informacje podstawowe o Polskim Standardzie Płatności i systemie płatności mobilnych BLIK

BLIK to prosty, szybki i bezpieczny system płatności mobilnych. Projekt Spółki PSP, której udziałowcami jest sześć polskich banków (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, oferujący usługi również pod marką Orange Finanse, PKO Bank Polski oraz Inteligo), obejmujących swym zasięgiem ok. 60 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. System został zaplanowany w taki sposób, aby w szybkim czasie, na tych samych warunkach, dołączyły do niego inne krajowe banki i firmy rynku finansowego.

PayTel SA jako pierwszy agent rozliczeniowy umożliwi użytkownikom BLIKA dokonywanie płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem technologii NFC bez konieczności wpisywania kodu BLIK do urządzenia akceptującego. Pierwszym bankiem, który udostępni usługę, będzie Bank Millennium. Równolegle pozostałe banki oferujące BLIKA pracują nad udostępnieniem tej funkcji.

Jest to metoda przede wszystkim wyjątkowo wygodna, wszechstronna i bezpieczna, ponieważ tylko i wyłącznie smartfon umożliwia Klientowi dokonanie płatności w sklepach oraz wypłaty z bankomatów. Płatności BLIK są bezpieczniejsze niż dotychczas stosowane metody: dla każdej transakcji generowany jest jednorazowy, sześciocyfrowy kod, który można wykorzystać tylko przez dwie minuty. Dodatkowo Klient potwierdza każdą transakcję w aplikacji mobilnej, widząc takie jej parametry, jak kwota i nazwa punktu akceptacji.

Wejdź do aplikacji swojego banku i wygeneruj kod BLIK
Płacąc w sklepie tradycyjnym, internetowym lub wypłacając gotówkę z bankomatu, wybierz formę transakcji BLIK
Odczytaj kod BLIK wyświetlony na ekranie telefonu
Wprowadź na terminalu w komputerze lub w bankomacie sześciocyfrowy kod BLIK
Potwierdź transakcję w swoim telefonie

Więcej o BLIKU na stronach:

Modele terminali

Ingenico iWL250

 • zewnętrzny PIN Pad certyfikowany przez PCI, dla bezpiecznego wprowadzania kodu PIN.
 • szybkie i bezpieczne transakcje dzięki wydajnemu procesorowi, rozbudowanej pamięci i nowoczesnemu systemowi.
 • wydajna antena zapewniająca wysoką jakość sygnału GPRS.

Galeria

 

MobilnyVerifone VX 675 – mały i przenośny

Zaawansowana technologia, elegancki design i niezwykle wytrzymała konstrukcja sprawiają, że VX 675 jest idealnym rozwiązaniem dla takich branż, jak restauracje, hotelarstwo, usługi kurierskie, transport oraz każda działalność wymagająca bezpiecznego akceptowania płatności w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. VX 675 spełnia także wszystkie standardy i wymogi bezpieczeństwa dla transakcji elektronicznych.

Główne zalety:

 • Bezprzewodowy i kompaktowy – VX 675 jest najmniejszym, w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem płatniczym na świecie. Pozwala przyjmować płatności zawsze i wszędzie. Dzięki wbudowanemu modułowi NFC obsługuje także płatności zbliżeniowe i mobilne.
 • Nowy design – Ergonomiczny kształt i niewielkie rozmiary terminala VX 675 sprawiają, że jest poręczny i wygodny w użyciu. Elegancki design łączy się z wytrzymałością: solidna konstrukcja gwarantuje wytrzymałość nawet w najtrudniejszych warunkach.
 • Całkowite bezpieczeństwo – VX 675 ma wytrzymałą, bezpieczną konstrukcję i jest zgodny ze standardami bezpieczeństwa PCI PTS 3.0.

Galeria

StacjonarnyIngenico iCT220

 • oszczędność miejsca przy kasie oraz wygoda w użyciu.
 • płatności zbliżeniowe przy użyciu wewnętrznego czytnika lub zewnętrznego PIN Pada.
 • zintegrowana drukarka termiczna z ergonomicznym zasobnikiem eliminuje problemy z zacięciem papieru.

Galeria

StacjonarnyVerifone VX 520 – prosta obsługa i szybkie transakcje

VX 520 jest solidnym i wytrzymałym terminalem obsługiwanym na ladzie, oferującym niedoścignioną wydajność i bezpieczeństwo. Dzięki potężnemu procesorowi ARM11 błyskawicznie przetwarza procesy szyfrowania i deszyfrowania danych. Wbudowany moduł NFC pozwala na przyjmowanie płatności zbliżeniowych i mobilnych. Terminal VX 520 może dostarczać także usługi dodatkowe, jak np. programy lojalnościowe i kupony rabatowe.
Pełny zakres opcji komunikacyjnych: od modemu, przez Ethernet, po czteropasmowy GPRS oraz opcjonalne zasilanie akumulatorowe umożliwiają użytkowanie VX 520 w dowolnym miejscu. Dodatkowym atutem jest specjalnie zaprojektowana obudowa pozwalająca na ukrycie okablowania.

Główne zalety:

 • Szybkość – Wydajny procesor przyspiesza transakcję i pozwala na sprawną obsługę klientów. Dzięki VX 520 można bezpiecznie obsłużyć więcej osób w krótszym czasie.
 • Prosta obsługa – Obsługa VX 520 jest prosta i intuicyjna. Ekran i klawiatura są podświetlane, dzięki czemu terminala można używać w każdych warunkach oświetleniowych.
 • Niezawodna funkcjonalność – VX 520 akceptuje płatności wszystkimi typami kart, także zbliżeniowymi, oraz płatności za pomocą telefonu komórkowego. Jest wydajny, niezawodny i wytrzymały: jego konstrukcja gwarantuje m.in. odporność na milion naciśnięć klawiszy.

Galeria

StacjonarnyPINpad 1000SE Contactless (opcjonalnie do terminala Verifone VX 520) – pełne bezpieczeństwo i prosta obsługa

Jest uniwersalnym rozwiązaniem łączącym dwie funkcje: akceptowanie płatności zbliżeniowych oraz zatwierdzanie transakcji wymagających kodu PIN.
Unowocześniona, ergonomiczna konstrukcja sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej kompaktowe, lepiej leży w dłoni, jest prostsze w obsłudze, wytrzymalsze i niezmiennie bezpieczne. Wbudowany czytnik NFC i ergonomiczna konstrukcja ułatwiają jego instalację, a wzmocniona obudowa i ramka dookoła wyświetlacza sprawiają, że nowy PP1000SE Contactless jest jeszcze wytrzymalszy.
Nowy PP1000SE Contactless jest dostępny z opcjonalną osłoną klawiatury (privacy shield) oraz funkcjonalną podstawą ułatwiającą instalację PINpada na ladzie.

Główne zalety:

 • Udoskonalona konstrukcja – Powiększone klawisze ułatwiają wprowadzanie kodu PIN, a dodatkowa ramka dookoła wyświetlacza sprawia, że jest bardziej zabezpieczony przed zarysowaniami.
 • Prosta łączność – Nowy PP1000SE Contactless może być szybko i prosto połączony przez port szeregowy lub USB z urządzeniami PC, kasami fiskalnymi oraz istniejącymi w punkcie sprzedaży terminalami płatniczymi.

Galeria:

Kim jest PayTel SA w procesie płatności bezgotówkowej (Kartą)

Schemat1

PPHU Bona Marek Grochala kasy fiskalne serwis Głogów 67-200 Głogów ul. Elektryczna 2 obok Veronika Alicja i Centrum BHP Best czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 15.30 tel: 76 72 73 190, E-mail: Wyślij wiadomość

PPHU Bona Marek Grochala kasy fiskalne serwis Polkowice 59-100 Polkowice ul. Sztygarska 17 znajdziecie nas w wieżowcu obok Straży Miejskiej i Zielonego Rynku czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 tel: 76 847 43 87, E-mail: Wyślij wiadomość