Oficjalnie kasa fiskalna jest ewidencją do rejestrowania sprzedaży i jako taka ma być przechowywana przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano odczytu zawartości modułu. Wyjątek stanowi sytuacja w której serwis w imieniu producenta przyjmuje w/w kasę za pokwitowaniem do utylizacji.  Wówczas dalsze losy kasy nie obchodzą użytkownika. Producent po 3 miesiącach likwiduje urządzenie.

W przypadku kiedy klient zdecyduje się na samodzielne przechowywanie kasy. Po 5 letnim okresie można kasę oddać za pokwitowaniem do utylizacji w punktach zbiórki elektroniki. Np. w Sita Głogów, PGM Polkowice.  Jest to bardzo ważne gdyż każdą kasę nawet w częściach i uszkodzoną da się zidentyfikować na kilka sposobów. Pamiętam  przypadek kiedy policja zgłosiła mi odnalezioną w lesie kasę fiskalną z naklejką mojego serwisu. Jak się okazało kasa została skradziona kilka miesięcy wcześniej i porzucona przez złodziei w lesie.

My polecamy aby w przypadku posiadania identycznego modelu kasy pozostawić stara kasę na części. Zapewniony zostanie obowiązek przechowywania a w razie awarii nowej kasy możemy wykorzystać części ze starego urządzenia. w tej sytuacji klient płaci jedynie za robociznę.

stara kasa fiskalna

stara kasa fiskalna