Zaznacz stronę

panasonic

W związku ze zbliżaniem się lata zapraszamy do nowej promocji klimatyzacyjnej. Wystarczy zakupić dowolny klimatyzator w cenie katalogowej a bezpłatnie zainstalujemy urządzenie. Oferta dotyczy podstawowej instalacji:

 • do 5 m odległość między urządzeniami
 • do wysokości 3m od poziomu gruntu
 • jednokrotny przewiert w ścianie łączący oba urządzenia o średnicy około 60 mm z wyłączeniem żelbetonu.

oferta obejmuje ponadto

 • montaż jednostki wewnętrznej
 • montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora na standardowych uchwytach
 • wykonanie instalacji chłodniczej łączącej jednostki (instalacja do 5 m)
 • wykonanie grawitacyjnego odprowadzenia skroplin
 • wykonanie instalacji elektrycznej łączącej jednostki
 • podłączenie klimatyzatora do przygotowanej przez użytkownika instalacji elektrycznej doprowadzonej do jednostki wewnętrznej
 • wykonanie próżni w układzie chłodniczym
 • Sprawdzenie szczelności z użyciem azotu.
 • uruchomienie i kontrola pracy
 • przeszkolenie użytkownika

W ramach usług z zakresu montażu klimatyzacji oferujemy Państwu pakiet świadczeń dodatkowych, który obejmuje jednak dodatkowe koszty:

 • wykonanie instalacji chłodniczej powyżej 5,0 m
 • montaż na wysokości powyżej 3 m wymagający użycia rusztowania
 • wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzator
 • kucie bruzd
 • montaż osłon elektroinstalacyjnych zakrywających instalację.
 • dodatkowe przewierty przez ściany np działowe
 • przewiert przez ścianę żelbetową (zwykle zlecany specjalistycznej firmie usługowej koszt około 300 zł)
 • dostawa i montaż pompki skroplin
 • wynajęcie podnośnika / zwyżki do montażu jednostki zewnętrznej
 • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej
 • dojazd do miejsca instalacji powyżej 30 kilometrów